هستیآ رر
فقط نه اینکه دل من گرفته، میبارم/گرفته بی تو دلِ ابرهای دنیا هم افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام

02

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
هستیآ رر هستیآ رر
زنده بودن حرکتی است افقی

از گهواره تا گور

اما زندگی کردن حرکتی است عمودی

از فرش تا عرش

زندگی یک تداوم بی نهایت است

ماموریت ما در زندگی بی مشکل زندگی کردن نیست با انگیزه زیستن است.

سلطان دلها باش اما دل نشکن

پله بساز اما از کسی بالا نرو

دورت را شلوغ کن اما در شلوغی ها خودت را گم نکن

طلا باش اما خاکی