فاطیما عکاس باشی
تو نه بازنده و نه برنده به دنیا آمدی،تو به دنیا آمدی تا انتخاب کنی افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام

ندارم

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
فر بد دانش فر بد دانش
You are fine i'm bad I'm fine you are fine......BoB.......

فاطیما عکاس باشی فاطیما عکاس باشی
چرا مثل قبلا کسی نیست