مقداد اسدالهی
کوه ها باهمند و تنهایند هم چو ما باهمان و تنهایان


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار