کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام هدیه های ماهی زرد


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
I am yellow fish
I am looking for red fish

فر بد دانش فر بد دانش You are fine i'm bad I'm fine you are fine......BoB.......