سميه نقطه
دنبال چيزي نگرد! روزهاست در بساطم هيچ ندارم روزهاست از عشقي كه از حادثه ي نگاه تر بود دور شده ام! از احساس خواستن دست هايي خالي شدم! دنبال چيزي نگرد افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های سميه نقطه
هدیه های سميه نقطه

...

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
مهشید خانوم مهشید خانوم
*****************تولدت خیلی هم مبارکٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ****************