مریم نیک منش
رابطه زمانی زیبا میشود که برای یاد کردن هیچ دلیلی جز دلتنگی نباشد...... افرادی که پسند کرده اند ( 17 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های مریم نیک منش
هدیه های مریم نیک منش

☂☂☂ما نه آنیم که در بازی تکراری چرخ و فلک هرکه از دیده مان رفت زخاطر ببریم ! یا که چون فصل خزان آمد و گل رفت بخواب دل بعشق دگری داده ز آنجا ببریم وسعت دیده ی ما خاک قدمهای تو بود خاک پای قدمت را به دو دنیا ندهیم . . .☂☂☂

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار