آشغال شناس
این روزها آدمها رو خیلی ساده میشه شناخت! کافیه یک روز شاد نباشی ،بی پول باشی !اون وقت اطرافت را خوب نگاه کن.دوست واقعیت رو میتونی ببینی ... !!! افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های آشغال شناس
هدیه های آشغال شناس


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
زهرا ااا زهرا ااا
کجایی خانعمو