مینا ......
اگر خدا تا لب پرتگاه تو را برد بدان یا از پشت تورا گرفته یا پرواز یادت داده....


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار