فاطمه نیک بخت
مگر از زبان ساقی مددی رسد وگرنه - - - - کس از این شراب هستی نرسد به هیچ مستی


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار