شیما تنهایی
نیم مستم کردی ای ساقی من ساغر بدست.یامده می یامراچون چشم خودکن مست مست کاش دیگردست من گیری که افتادم زپای کاش دست از نازبرداری که من رفتم زدست افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار