شیما تنهایی
نیم مستم کردی ای ساقی من ساغر بدست.یامده می یامراچون چشم خودکن مست مست کاش دیگردست من گیری که افتادم زپای کاش دست از نازبرداری که من رفتم زدست افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


GSM
کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار