هومن شهباز
زیــــر خاکســتر مـــن طـوفــــانـه افرادی که پسند کرده اند ( 105 )


Download.ir

کارت شارژ
هدیه های هومن شهباز

مَحرم میخواد . . .

لطفا صبر نمایید ...

...
www.tarh.ir
www.ivisit.ir
www.gifto.ir


دیوار
حد یث
یا صاحب الزمان ادرکنا..............

خـبـر آمـد خبـری نیـست هنـوز
از غـم دوری دلـدار بـسـوز...
بـایـد ایـن جـمعه بیایـد، بایـد!
مـن دگـر خسـته شـدم از شـایـد!

اللهُـــمَّ عَجِّــــــلْ لِوَلِیِّکَــــــ الْفَــــــــرَج