آتوسا زرتشتي
بسکه در تدبیر فردا مانده ایم، با همیم اما چه تنها مانده ایم در کلاس جمع و تفریق زمان، عاشق جمعیم و منها مانده ایم افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار