saman sam
گاه زخمی که به پا داشته ام زیر وبمهای زمین را به من آموخته است .


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار