مهسـا ....
میدانی فرق من با تو در رنگ چشمهای ماست چشمهای تو سیاه میبینند و چشمهای من سپید..... افرادی که پسند کرده اند ( 3 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار