ابراهیم لشگری
من در گوشه ای از دنیای خودم خوشحالم بی دلیل بی انتظار پاسخی برای لبخندهایم


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
حدیث ام حدیث ام
بهترین هایی رو برات ارزو دارم که هیچ کس برایم نخواست همیشه شاد باشی*تولدددددددددددددددددددددددددددت مبااااااااارک*