آیلار تقوی
کوچه ها را بلد شدم،رنگهای چراغ راهنما،جدول ضرب،دیگر در راه هیچ مدرسه ای گم نمیشوم ،اما گاهی میان آدمها گم میشوم،آدم ها را بلد نیستم


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های آیلار تقوی

تا حرف صداقت شد... صدا قط شد...

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار