میم کاف
به دنبال واژه مباش کلمات فریبمان می دهند...وقتی اولین حرف الفبا سرش کلاه برود...باید فاتحه ی کلمات دیگر را خواند!!! افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های میم کاف

خوشحال :)

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار