سعید شیرمحمدی
دلتنگیم برای ندیدن باران بود ،آن لحظه ای که چتر به همراه داشتم!


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار