علی حیدری
در شهری که سایه های انسانهای کوچک مرتبا بزرگتر نشان داده میشود ، بی شک در آن شهر خورشید در حال غروب کردن افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار