صحرا متین
قندیل تندیس قطره هاییست که تسلیم جاذبه ی زمین نشدند اما آنها هم به خاطر خورشید تسلیم میشوند افرادی که پسند کرده اند ( 5 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار