حامد خان
دل نیست کبوتر که چو برخواست نشیند / از گوشه بامی که پریدم ، پریدم ! افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های حامد خان
نماد های حامد خان
هدیه های حامد خان

بیوگرافی ...

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
دیزاینر کورد دیزاینر کورد
نام بعضي نفرات
رزقِ روحم شده است.
وقت هر دلتنگي
سويشان دارم دست
جرئتم مي بخشد
روشنم مي دارد.