خالد حبیبی
دریاب که از روح جدا خواهی رفت***در پرده اسرار فنا خواهی رفت ***می نوش ندانی از کجا آمده‌ای ***خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های خالد حبیبی


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار