نازنین عاملی
ایــــن آخرین ــبارم بـــود !! د ـــیـــگر احساسم را ــبــرای کسـی عریان ـــنمــی کنم صداقــــت ، ــیعنی حماقـــت افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار