شیوا خانوم
به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد : اندوه پنهان شده در لبخندت را ، عشق پنهان شده در عصبانیتت را و معنای حقیقی سکوتت را افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


Download.ir
کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های شیوا خانوم
نماد های شیوا خانوم
هدیه های شیوا خانوم

در سال 1392 متاهل شدم

لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار