شیوا خانوم
به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد : اندوه پنهان شده در لبخندت را ، عشق پنهان شده در عصبانیتت را و معنای حقیقی سکوتت را افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


GSM
کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های شیوا خانوم
نماد های شیوا خانوم
هدیه های شیوا خانوم

در سال 1392 متاهل شدم

لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار
مهدی ایرانیان گرافیک مهدی ایرانیان گرافیک
نمونه کار طبیعت کشورم مورد تایید قرار نگرفت