شیوا خانوم
به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد : اندوه پنهان شده در لبخندت را ، عشق پنهان شده در عصبانیتت را و معنای حقیقی سکوتت را افرادی که پسند کرده اند ( 2 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های شیوا خانوم
نماد های شیوا خانوم
هدیه های شیوا خانوم

در سال 1392 متاهل شدم

لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار
مهدی ایرانیان گرافیک مهدی ایرانیان گرافیک
نمونه کار طبیعت کشورم مورد تایید قرار نگرفت