س ب
کجا دنبال مفهومی برای عشق میگردی؟ که من این جمله را تا صبح معنا میکنم هر شب


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار