بنفشه ففن نژاد
تاس هم با من سر جنگ دارد... نمیخواند خدایا جفت شیــش زندگیم را رو کن این روز ها اگر تاس نیاورم تاب نمی آورم....(الف .میم) افرادی که پسند کرده اند ( 10 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های بنفشه ففن نژاد
هدیه های بنفشه ففن نژاد

بیوگرافی؟شما؟با کی کارداری؟:))

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
ارزو نوروزی ارزو نوروزی
fafan

حسان خوبانی حسان خوبانی
سلام تولدت مبارک ففنشه