سمانه بماند
عشق یعنی پاک ماندن در فساد آب ماندن در دمای انجماد در حقیقت عشق یعنی سادگی در کمال برتری افتادگی افرادی که پسند کرده اند ( 4 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های سمانه بماند

با هیچکس بر سر باورش نمى جنگم؛

خداى هر کس همان است که؛

درون او با وی سخن مى گوید ...

لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
محسن محسن محسن محسن
سلام رفیق تولدت مبارک

ارزو نوروزی ارزو نوروزی
Samane ..