شادی *****
میگویند: شاد بنویس!نوشته هایت درد دارد! و من یاد مردی میافتم که با ویالون اش گوشه ی خیابان شاد میزد...! اما با چشم های خیس...


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار
پیام نو پیام نو
تولدت مبار/شاد و سلامت باشی.

مهتاب نیکی رشیدی مهتاب نیکی رشیدی
تولدت مبارک عزیزدلم