مهدی سروش
چون لاله به نوروز قدح گیر به دست ***با لاله رخی تو را اگر فرصت هست******می نوش به خرمی که این چرخ کهن*** ناگاه تو را چو خاک گرداند پست ...


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های مهدی سروش
هدیه های مهدی سروش


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار