فرانک ...
انقدر به ادم های روی زمین بی اعتماد شده ام که میترسم وقتی از خوشحالی به هوا می پرم زمین را از زیر پایم بکشند..........


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار