مرجان .....
در نگاه کسی که پرواز را نمیفهمد هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر می شوی


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار