حدیث لطفی
آنقدر تعویض نکن....به خدا گاهی میشه رابطه هارو تعمیر کرد...حتی با یه لبخند عاشقانه..!!!!!


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های حدیث لطفی
نماد های حدیث لطفی
هدیه های حدیث لطفی