نیما فاضل
هرودوت:به عقيده پارس‌های باستان بدترين و ننگين‌ترين کارها،دروغ گفتن و پس از آن قرض گرفتن است به این دلیل که کسی که قرض می‌کند گاه مجبور است دروغ بگويد افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های نیما فاضل
هدیه های نیما فاضل


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار