بهروز خدایی
چه حقیرند مردمانیکه:نه جرات دوست داشتن دارندو نه اراده ی دوست نداشتن و نه لیاقت دوست داشته شدن دارندو نه متانت دوست داشته نشدن وباز از عاشفی میخوانند افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار