محمد ملکشاه
آدمها چه راحت مسئولیت خود را به گردن "خدا" می اندازند آهسته گفت خدا نگهدارت و در را بست و رفت...................... افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار