sanam R.Y.B ......???
خداوندا،پریشانم،تو خود میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است.چه رنج ها میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است


کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام


لطفا صبر نمایید ...

...


دیوار