نیما ایرانمهر


Download.ir

کارت شارژ
نماد های نیما ایرانمهر
هدیه های نیما ایرانمهر

چی چی گرافی؟

لطفا صبر نمایید ...

...
www.tarh.ir
www.ivisit.ir
www.gifto.ir


دیوار
ﻣــــَﺮﺩ ..
ﭼــﯿﺰﯼ ﺩﺍﺭﻩ ﺑــﻪ ﻧـــﺎﻡ ﻏـــﺮﻭﺭ!
ﺑــﺮﺍﯼ ﻫـــﻤﯿﻦ ﻫــﻤﻪ ﻓــﮑﺮ ﻣــﯿﮑـﻨﻦ ﺩﻟــﺶ ﺍﺯ ﺳــﻨﮕــﻪ ...
ﺍﻣــــــﺎ ..
ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺑــﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺑـﻪ ﺍﺣـﺴﺎﺱ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻧــﯿﺎﺯﺩﺍﺭﻩ ...
ﺑــﺎﻭﺭﻧــﺪﺍﺭﯼ ؟؟؟
ﺁﻫـــﻨﮕــﯽ ﻏــﻤﮕـﯿﻦ ﺗـﺮ ﺍﺯ ﺻــﺪﺍﯼ ﮔـﺮﯾـﻪ ﯼ ﻣــﺮﺩ ﺳــﺮﺍﻍ ﺩﺍﺭﯼ؟؟

ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺎﻥ ۵۷ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ 5 ﺳﺎﻟﻪ


ﮐﻨﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ


ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺒــﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ ,


ﻣﺎﺷﯿﻦِ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ


ﻣﺎﺷﯿﻨﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯿﺮﻩ ...

لیدی این شورنس چی
دیگر تنها نیستم

غرور

هم نفس لحظه هایم است....

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر وری وری لایک..........

اعظم فلاح طلب نیما ایرانمهر
سلام دکتر ، وقت شما بخیر ، خوبی شما!؟

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر سلام وزیزه اعظم دکتر نبودم من که :l یکی دست بهش زده )) قربان شما.شما خوبی؟!

اعظم فلاح طلب اعظم فلاح طلب به لطف شما ، ان شاا... دکتر هم میشوید قربان!!!

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر مرسی آری اگر خدا بخواهد تشکر قربانننننن!!!!!!!! ))

دیزاینر کورد نیما ایرانمهر
نام بعضي نفرات
رزقِ روحم شده است.
وقت هر دلتنگي
سويشان دارم دست
جرئتم مي بخشد
روشنم مي دارد.

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر روشنم مي دارد.....

زريا ایکس نیما ایرانمهر
ایرانمهره بی مهر . . .

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر زریا زر نزنیا خخخخ سلام خوبی؟ منو بی مهری؟؟؟؟ ی چی بگو ک بهم بیاد اخه

زريا ایکس زريا ایکس حرف نزن اصن . . .

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر زرشککککککک چرااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟ من هستم الان تو که نیستی

زريا ایکس زريا ایکس حالا من هسم یو نیسی . . . :دی

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر بازم من هستم نیسی تو ... : وی

زريا ایکس زريا ایکس . . . :دی

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر ... بهمن

زريا ایکس زريا ایکس اسفند . . . o_O

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر جاست مرداد..... 0-_-0

سارا بیگانه نیما ایرانمهر
بهههه چطوری کم پیدایی

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر بهههه مرسی خوبم تو خوبی بیگانه خخخ هزارجور ماجرا باعث میشه نتونم بیام بعللههه

سارا بیگانه سارا بیگانه خخخخ خوش باشی

لیدی این شورنس چی سارا بیگانه
عشق یعنی

شرط می بندم اولای بهار برمیگردی

دختر اسپندی سارا بیگانه
http://psychologicaltest.psyworld.ir/emotional-rational-test/
تست احساسی بودن یا منطقی بودن...
جوابشو بوگو بهم...))

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر بعضی جوابهارو نمیشه داد )) یعنی جوابشون اون چیزی نبود که بود.جواب شد 68% عشق 32% منطق -شما آتشفشان احساس هستید خخخخ

دختر اسپندی دختر اسپندی آرع بابا...من 74...و...26 بوووودم...آتشفشااااان احسااااسااات....

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر من زلزله هم هستم منتهی آدم باس منطقی باشه وگرنه کشته خیلی میده خخخخخ

دختر اسپندی دختر اسپندی ه...

لیدی این شورنس چی دختر اسپندی
هیمان شه وار ها شین تو
سه خته دواره دین تو
تا کو دریژه چین تو
ئه مشو دی بایه بایدنو
کی کو چه می له ژیر بر
ئه را لید نیتید خه ور
هه ی تال به رز نیشکر
ئه مشو دی بایه بایدنو

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر آیای

لیدی این شورنس چی نیما ایرانمهر
خسرو شکیبایی چه زیبا گفت :
تا زنده ای برابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی مسئولی...
مسئولی در برابر اشکهایش، در برابر غمهایش، در برابر تنهاییش...
اگر روزی فراموشش کردی دنیا به یادت خواهد آور

ﭘﺎﯼ ﻫﺮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺵ ...
ﮐﻢ ﮐﻢ ﻳﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻇﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﻳﮏ ﺩﺳﺖ
ﻭ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻳﮏ ﺭﻭﺡ ﺭﺍ
ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻴﺴﺖ
ﻭ ﺭﻓﺎﻗﺖ، ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ
ﻭ ﻳﺎﺩ ﻣﻲﮔﻴﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﻪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻭ ﻫﺪﻳﻪﻫﺎ، ﻣﻌﻨﻲ ﻋﻬﺪ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ ...
ﮐﻢ ﮐﻢ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﯼ
ﮐﻪ ﺣﺘﻲ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻫﻢ ﻣﻲﺳﻮﺯﺍﻧﺪ
ﺍﮔﺮ ﺯﻳﺎﺩ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﮕﻴﺮﻱ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻍ ِ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﻫﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﻲ ﺑﺎﺷﯽ
ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﮔﻞ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ ...
ﻳﺎﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻲ
ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﭘﺎﯼ ﻫﺮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ
ﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻣﯽ ﺍﺭﺯﯼ ...

حد یث حد یث امــروز ، آرام تـــریـن لــــحظـﮧ ﮯ دلـگـیـــر کننــده ﮯ نــاب ِ دنیــاســـــــت ..

بهاره عباسنژاد بهاره عباسنژاد سلام....کاربرجدیدم،میشه کمکم کنین!برای این ک کارامو ب اشتراک بذارم بایدچییییییییکار کنم

لیدی این شورنس چی بهاره عباسنژاد
سلام داش گل خودم خوفی ؟؟

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر سلام شیوای جوان خوبم تو خوبی؟؟

لیدی این شورنس چی لیدی این شورنس چی خوووووووووووووووووووووووووووووووووووف

حد یث حد یث :-)

نگران منی که نگیره دلم
واسه دیدن تو داره میره دلم
نگران منی مثل بچگیام
تو خودت می دونی من ازت چی می خوام

مگه میشه باشی و تنها بمونم
محاله بذاری محاله بتونم
دلم دیگه دلتنگیاش بی شماره
هنوزم به جز تو کسی رو نداره
عوض می کنی زندگیمو
تو یادم دادی عاشقیمو
تو رو تا ته خاطراتم کشیدم
به زیبایی تو کسی رو ندیدم
نگو دیگه آب از سر من گذشته
مگه جز تو کی سر نوشتو نوشته
تحمل نداره نباشی
دلی که تو تنها خداشی

♫♫♫

یه غرور یخی یه ستاره ی سرد
یه شب از همه چی به خدا گله کرد
یدفعه به خودش همه چی رو سپرد
دیگه گریه نکرد فقط حوصله کرد..

نگران منی به تو قرصه دلم
تو کنار منی نمی ترسه دلم
بغلم کن ازم همه چیمو بگیر
بذار گریه کنم پیش تو دل سیر..

مگه میشه باشی و تنها بمونم
محاله بذاری محاله بتونم
دلم دیگه دلتنگیاش بی شماره
هنوزم به جز تو کسی رو نداره
عوض می کنی زندگیمو
تو یادم دادی عاشقیمو
تو رو تا ته خاطراتم کشیدم
به زیبایی تو کسی رو ندیدم
نگو دیگه آب از سر من گذشته
مگه جز تو کی سر نوشتو نوشته
تحمل نداره نباشی
دلی که تو تنها خداشی..

ترانه سرا : مهرزاد امیر خانی
http://dl.texahang.org/8/music/Morteza Pashaei - Negarane Mani (Mahe Asal).mp3

هیچ کی برای من شبیه تو نبوده
دنیا چه بی رحمی آخه تنهایی زوده
دل دنیا رو خون کردی که این جوری تو رفتی
تموم دل خوشی هام و تو با رفتن گرفتی
مثل حس یه عشق تازه بودی
مثل افسانه بی اندازه بودی
که این جوری تو رفتی ...

خداحافظ مرتضی ...............

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر دلم هوس یک دوست قدیمی کرده یک رفیق شش دانگ یک آرام دل کسی که امتحانش را در رفاقت پس داده ودیگر محک زدن وزیرو رو کردنی در کار نباشد رفیقی که من نگویم و او بشنود بخندم وحجم بغض را در خنده ام ببیند رفیقی که بگویمش برو امـــــــا بـــــــــماند که نرود ....

حد یث حد یث heyyyyy...........................

←✘✘↯↯☜↺به بعضیا باس گفت:↓↓↓
حالا که←تانک→ نیست!!!
زیر چند نفر رفتی،،،،،،
که »فهمیده« شدی؟!؟!؟→✘✘هان

" مطيع‌ مرد باشيد; تا شما را بپرستد ". كارول‌ بيكر

لیدی این شورنس چی حد یث
اگر روزی دشمن پیدا کردی بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی
اگر پشت سرت ناروا گفتند بدان در برابرت ناتوانند
اگر خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست
اگر وادار به ترکت کردند بدان با تووووووووووووووووووووووووووووو بودن لیاقت می خواهد

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر مرسی شیوی

لیدی این شورنس چی نیما ایرانمهر
سلام نیمااااااااااااااا
خوفی؟

لیدی این شورنس چی لیدی این شورنس چی نیمااااااااااااااااااااا کوشی داش گلم حالت خوفه ؟؟

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر سلام بد نیستم تو خوبی شیوی )

لیدی این شورنس چی لیدی این شورنس چی خوف مرسی

لیدی این شورنس چی لیدی این شورنس چی
مخاطب خاص من !!!!!!!!!!!!!!


هر چه دلم را خالی می کنم باز هم پر می شود از تو ،


چه برکتی دارد دوست داشتنت....

لیدی این شورنس چی لیدی این شورنس چی
خدا مرگم بده اتاق عمل چراااااااااااا؟

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر باید لوزه عمل کنم خطر مرگ در کمینه ((( اگه رفتیم حلال کنید دیگه

لیدی این شورنس چی لیدی این شورنس چی خخخخخخخخخخ!!من انحراف بچپ دماغ داشتم به اون سختی هیچیم نشد

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر من لوره هام بزرگه واحتمال خونریزی زیاده یک ساعت پیش یکی از توی اتاق عمل فوت شد بیچاره

لیدی این شورنس چی لیدی این شورنس چی ببادمجون بم افت نداره///////تو لری جریانت فرق دارخوو///تازه کورد بودی بدون بیهوشیم کارت راه میفتاد

لیدی این شورنس چی لیدی این شورنس چی ترس نداره نیما گریه نکنی عیبه

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر آره خو لک ها نمیترسن ولی خطر در کمینه دیگه شانس من امروز یکی مرد به هر حال حلالیت طلبیدم

لیدی این شورنس چی لیدی این شورنس چی خخخخخخخخخخخخخ///حلالت کردم خووووووووووو

لیدی این شورنس چی لیدی این شورنس چی
هر شب

خوشبختیت را دعا می کنم

ولی

فقط خدا می داند....

حسادت امانم را بریده

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر واقعا.......

لیدی این شورنس چی لیدی این شورنس چی به خداااااااااااااااااا

لیدی این شورنس چی لیدی این شورنس چی
ﺷـﺎﺯﺩﻩ ﮐـﻮﭼـﻮﻟـﻮ ﭘـﺮﺳـﯿـﺪ :

ﺍﺯ ﮐـﺠـﺎ ﺑـﻔـﻬـﻤـﻢ ﻭﺍﺑـﺴـﺘـﻪ ﺷـﺪﻡ؟
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻫــﺴـﺖ ، ﻧـﻤـیفـﻬﻤﯽ . . .!

دلم میخواد یه چیزی رو بدونی
دیگه نه عاشقی ٬ نه مهربونی
منم دیگه تصمیمم رو گرفتم
اصلا نمیخوام که پیشم بمونی
دیشب که داشتم فکرامو میکردم
دیدم با تو تلف شده جوونی
یه جا یه جمله ی قشنگی دیدم
عاشقو باید از خودت برونی
چه شعرایی من واسه تو نوشتم
تو همه چیز بودی جز آسمونی
یادت میاد منتم رو کشیدی ؟
تا که فقط بهت بدم نشونی ؟
یادت میاد روی درخت نوشتی
تا عمر داری برای من میخونی ؟
یادت میاد حتی سلام من رو
گفتی به هیچکسی نمیرسونی
حالا بیار عکسامو تا تموم شه
اگه که وقت داری ٬ اگه میتونی
نگو خجالت میکشی میدونم
تو خیلی وقته دیگه مال اونی
خوش باشی هرجا که میری
واست تلافی نکنه زمونی

http://aloneboy.com/wp-content/uploads/Maryam-heydar-zade-♪♪-delam-mikhad-beduni.mp3

محدثه دنیا محدثه دنیا عشقی وجود نداره.

کاش بیایم برای بی پناها سایبون باشیم
با دلای شکسته کمی مهربون باشیم
کاش بیایم به باغبونا کمی حرمت بذاریم
احترام دلای شکسته رو نگه داریم
کاش به مهربونترا دین مون و ادا کنیم
سهم خوشبختی مون رو وقف بزرگترا کنیم
کاش یه کاری بکنیم که خستگی ها در بشه
مرهمی بشیم که زخم آدما بهتر بشه
کاش که شاخه ی درخت زندگی رو نشکنیم
هفته ای یه بار به باغبونامون سر بزنیم
کاش که پاک کنیم تمام اشکایی که جاریه
خوب نگه داریم چیزی که واسه یادگاریه
کاش دَس پرنده های بی پناه و بگیریم
توی آسمون بریم دامن ماه و بگیریم
کاش با مهربونی مون غصه ها رو کم بکنیم
رشته های عشق رو تا همیشه محکم بکنیم
کاش بنشینیم پای صحبت اونا که بی کسن
اگه درد دل کنن به آرزوشون می رسن
کاش تو عصری که همش سنگیه و آهنیه
بگیم از چیزایی که خوبه ولی رفتنیه
کاش هنوز دیر نشده قدر هم و خوب بدونیم
نکنه دیر بشه تا ابد پشیمون بمونیم
کاش که این یه جمله هیچ موقع ز یادمون نره
آدمی چه بد باشه چه خوب باشه مسافره

http://aloneboy.com/wp-content/uploads/Maryam-heydar-zade-♪♪hoshdare-sabz.mp3

توی باغا گل سرخی ٬ توی آسمون ستاره
جایی رو سراغ ندارم که نشون از تو نداره
تاریخ تولد تو ٬ توی دفتر حسابم
شب که چشمام رو میبندم باز نمیذاری بخوابم
عکس تو جور عجیبی توی چشمام می درخشه
دیوونم ٬ خدا می دونه ٬ کاش خودش منو ببخشه
توی تابستون نسیمی ٬ آفتابی توی زمستون
تو همونی که گرونه ٬ نمیاد به دستم آسون
وقتی من تو آسمونم تو ٬ توی راه زمینی
مشکل اینه چون عزیزی هرجا باشی نازنینی
سفر دور و درازت بی خطر باشه الهی
بی خبر منو گذاشتی ٬ ولی نه تو بی گناهی
قیمت نگاه نازت خیلی مثل صداقت
مثل خوب بودن تو سختی واسه اثبات رفاقت
توی خرداد گل یاسی ٬ توی آبان گل مریم
چه شکنجه ی قشنگی ٬ می کشی منو ٬ تو کم کم
چه تفاهمی تو عاقل ٬ دل من مات و دیوونه
درمونم دست چشاته ٬ اینم آخرین بهونه
دل تو یه وقتا سنگه یه روزم ٬ مثل بلوری
شبا گاهی یه قرص ماهی ٬ یه روزم یه تیکه نوری
حوصله که داشته باشی ٬ دو سه جمله میگی گاهی
اما میلت که نباشه ٬ نمیدی حتی نگاهی
چون غروب خیلی قشنگه ٬ تو خود خود غروبی
چی بگم قحطی واژه ست ٬ هرچی هستی خیلی خوبی
عکس نازت رو گذاشتم گوشه ی سفید دفتر
تا دیگه هیچکی نبینه ٬ هر چی پنهون باشه بهتر
مثل آسمون عجیبی ٬ شبی آبی شبی قرمز
ولی هر رنگی که باشی ٬ منو دوست نداری هرگز
یه روزی میشی یه دریا فرداش اما مثل کوهی
هرچی که دلت میخواد باش ٬ هرجا باشی با شکوهی
لا اقل خوب شد که لطفی کردی و ٬ واسم نوشتی
معنی حرف تو این بود که مطیع سرنوشتی
دلم رو دادم به دست تو برای یادگاری
قابلی نداره بردار میدونم دوسم نداری
وقتی که بارون میگیره چشمام از عشق تو خیسه
دل برات به قول سهراب ٬ زیر بارون مینویسه
تنها آرزوم همینه ٬ تا یادم نرفته راستی
کاش یه روز بهم بگی که من همونم که میخواستی

http://aloneboy.com/wp-content/uploads/Maryam-heydar-zade-♪♪mesle-fasl-ha.mp3.mp3

علیا اا علیا اا خیلی لطیف بود ^_^ لایک ^_^

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر آره

غصه نخور مسافر ٬ اینجا ما هم غریبیم

از دیدن نور ماه یه عمره بی نصیبیم

فرقی نداره بی تو بهارمون با پاییز

نمیبینی که شعرام همه شدن غم انگیز

غصه نخور مسافر اونجا هوا که بد نیست

اینجا ولی آسمونم باریدنم بلد نیست

غصه نخور مسافر ٬ فدای قلب تنگت

فدای برق ناز اون چشمای قشنگت

غصه نخور مسافر تلخه هوای دوری

من که خودم میدونم که تو چقدر صبوری

غصه نخور مسافر بازم میای به زودی

ما رو بگو چه کردیم از وقتی تو نبودی ؟

غصه نخور مسافر ٬ غصه اثر نداره

از دل تو میدونم هیچکس خبر نداره

غصه نخور مسافر رفتیم تو ماه اسفند

اردیبهشت که میشه تو برمیگردی ٬ لبخند

غصه نخور مسافر همیشه اینجوری نیست

همیشه که عزیزم راهت به این دوری نیست

غصه نخور مسافر ٬ غصه نخور ستاره

غصه نخور مگه تو کنار دریا نیستی ؟

من چشم به رات میمونم ٬ ببین تو تنها نیستی

غصه نخور مسافر ٬ غصه کار گلا نیست

سفر یه امتحانه ٬ به جون تو بلا نیست

غصه نخور مسافر تو خود آسمونی

در آرزوی روزی که بیای و بمونی ................

http://www.up.tanhae.com/uploads/Tanhae93ef61e1925a1.mp3

لاو توالو نیما ایرانمهر
خرابــِتم داش...

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر به سلام داش از این ورا از اون ورا

دیزاینر کورد نیما ایرانمهر
من یه "مــــــــــــــــرداد" ماهیم..!

من همون ديوونه ام که هيچ وقت عوض نميشه..

همونی که همه باهاش خوشحال هستن..

همونی که اونقدر يه آهنگ رو گوش ميده
که از ترانه گرفته تا ريتم و خوانندش متنفر بشه..

همونی که هق هق همه رو به جون دل گوش ميده
اما خودش بغضاش رو زير بالش ميترکونه.!

همونی که همه فکر ميکنن سخته..سنگه اما با هر تلنگری ميشکنه..

همونی که مواظبه کسی ناراحت نشه اما همه ناراحتش ميكنن.!

همونی که تکيه گاه خوبيه اما واسش تكيه گاهی نيست.!

من همون "مــــــــــــــــرداد" ماهیم..!

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر منم همون "مــــــــــــــــرداد" ماهیم..!

ديويد ديزاين نیما ایرانمهر
به به سلام نور چش ما

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر به به سلام چاکریم دیوید دیزاین از این ورا از اونورا احوالت

ديويد ديزاين ديويد ديزاين نوکرم دادا ♥ چاکر رفقا قربانت ، خودت بهتری رفیق ؟ ♥

نیما ایرانمهر نیما ایرانمهر چاکرتیم خوبم نباشیم باز خوبیم :دی

ديويد ديزاين ديويد ديزاين تاج سری ♥