فا تمه
من خیلی وقتا ســاکتم، سردم ...وقتــی که میــرم تو خودم شــاید پاییز سال بعد برگردم افرادی که پسند کرده اند ( 3 )


GSM
کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های فا تمه
نماد های فا تمه
هدیه های فا تمه

پیلیز ویـت ....

لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار
ارزو نوروزی ارزو نوروزی
فاتمه

نیماا شمس نیماا شمس
تولدت