حامد خان
دل نیست کبوتر که چو برخواست نشیند / از گوشه بامی که پریدم ، پریدم ! افرادی که پسند کرده اند ( 1 )


GSM
کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام مدال های حامد خان
نماد های حامد خان
هدیه های حامد خان

بیوگرافی ...

لطفا صبر نمایید ...

...
دیوار
دیزاینر کورد دیزاینر کورد
نام بعضي نفرات
رزقِ روحم شده است.
وقت هر دلتنگي
سويشان دارم دست
جرئتم مي بخشد
روشنم مي دارد.