جودی ابوت
در قمار قلب من گل کاشتی از دو لو تا آس دل را داشتی دل ندارم بازیت را باختم تو دلی در سینه ام نگذاشتی


Download.ir

کارت شارژ


لطفا صبر نمایید ...

...
sadeghiye
www.gifto.ir
www.ivisit.ir


دیوار