جودی ابوت
در قمار قلب من گل کاشتی از دو لو تا آس دل را داشتی دل ندارم بازیت را باختم تو دلی در سینه ام نگذاشتیکارت شارژ


لطفا صبر نمایید ...

...
sadeghiye


دیوار