کانال رسمی ایرانیان گرافیک در تلگرام بهترین نویسندگان ماه
تبلیغات شما در این مکان
جای تبلیغ شما اینجاست، ماهانه 30 هزار تومان - لینک مستقیم
www.bagiran.ir
www.ivisit.ir
www.gifto.irگل پسر فعالیت گل پسر در ایرانیان گرافیک
عنوان تعداد  
مطالب 2 تعداد مطالب ارسال شده
امتیاز مطالب 12 تعداد امتیاز های کسب شده از ارسال مطلب
نمونه کار 110 تعداد نمونه کار ارسال شده
امتیازنمونه کارها 1953 تعداد امتیاز های کسب شده از ارسال نمونه کار
نظر 187 تعداد نظرات ارسال شده
امتیاز 83 تعداد امتیازهای داده شده
برترین مطلب 0 تعداد دفعات انتخاب به عنوان برترین مطلب
برترین اثر 45 تعداد دفعات انتخاب به عنوان برترین کار

آخرین نفرات عضو شده
برندگان آثار دیروز قوانین
برندگان مطالب دیروز قوانین
بهترین طراحان هفته
بهترین نویسندگان هفته